Ultrazvuk

Ultrazvucni pregled je brz, efikasan i neinvazivni metod uz pomoć koga mogu da se dijagnostikuju različita oboljenja. Pregled ultrazvukom nije traumatičan za naše pacijente i oni ga lako podnose. Primenjujemo ga kako u praćenju trudnoće pasa i mačaka, tako i za otkrivanje problema na organima trbušne duplje i srcu.