Vadjenje krvi

  

Rutinska preoperarivna analiza krvi je preporuka za svakog našeg pacijenta.Odstupanje od referentnih vrednosti može da nam otkrije probleme kod vašeg ljubimca koji još nisu dali kliničke simptome, a mogli bi da se pogoršaju nakon hirurške intervencije. To je preporuka zbog sigurnosti vašeg ljubimca.


Naravno kod svake sumnje na bolest bubrega ili jetre, endokrinu ili metaboličku bolest i svakog akutno lošeg stanja najviše korisnih informacija dobijamo analizom krvi.